Berättarkraft 2017

Berättarkraft 2017 äger rum 4 – 11 mars 2017 i hela Blekinge och i Bromölla.
Lördag 4 mars: bokmässa för hela Blekinge i Folkets hus i Olofström.