Berättarkraft 2018

Berättarkraft 2018 äger rum 3 – 10 mars 2018 i hela Blekinge och i Bromölla.
Lördag 3 mars: bokmässa för hela Blekinge på Blekinge museum i Karlskrona.